SDH Chořelice

Vítejte na našich stránkách.... Vítejte na našich stránkách.... Vítejte na našich stránkách....

Historie

Vesnice Chořelice:

Vesnice Chořelice byla připojena k Litovli již v roce 1975.                                                   Obec byla původně majetkem zeměpanským-vlastníkem v r.1371 byl Půta z Holštejna.                  Postupně však různými prodeji,když mohli od pánů kupovati pozemky i měšťané,přešla poznenáhlu celá ves pod soudní i vrchnostenskou moc rady litovelské.                                               Trošičku fakt:v roce 1900 zde bylo 32 domů a 214 obyvatel,katolíků z toho 7 řecko-katolického vyznání,české národnosti.


HISTORIE

SDH Chořelice


Součastná generace hasičů v Chořelici zahájila svou činnost v roce 2000.
Navázala tak na předešlou generaci, která vznikla počátkem 70. let za pomoci členů požárního sboru Litovel p. Špičáka a p. Lamra, kteří oslovili místní organizaci svazáků s cílem obnovit
zanikající činnost požárního sboru v obci.
Přes nedostatek zkušeností s vedením a potížemi s technikou, se v krátké době vybudovalo
dobré zázemí a družstvo, které dosahovalo dobrých výsledků, jak na okrskových, tak
i okresních soutěžích.
V té době se členové sboru organizačně podíleli na pořádání kulturních, sportovních
a společenských akcích v obci.
Tato aktivita trvala až do konce 80. let, pak se projevila generační krize.

Oživení nastalo popularizací požárního sportu obecně a vzrůstem zájmu u mladých lidí.
Začátkem roku 2000 se dala dohromady parta mladých lidí z obce a okolí s cílem uspět.
Ustavující schůze ze dne 17. 4. 2000 ustavila výbor ve složení:

Starosta SDH: Janeček M.
Velitel: Coufal  L.
Jednatel: Crhák  J.
Pokladník: Šnobl  J.
Preventista: Zdražil  V.

Členská základna čítala 30 členů.

Za pomoci Osadního výboru se podařilo obnovit činnost.
Předaná budova hasičské zbrojnice byla značně poškozená po nedávné povodni a její
vybavení bylo poznamenáno nečinností v posledním období.
V počátku činnosti byl k dispozici stroj PPS 8 .
V roce 2001 sbor obdržel od města Litovel stroj PPS 12 a o rok později jsme jej vlastními
prostředky modernizovali na PPS 16.
Tato úprava nebyla z finančního hlediska zanedbatelná a členové SDH si ji hradili z výtěžků
brigádní činnosti.
S rostoucími nároky na techniku při soutěžích žádalo SDH Chořelice o modernizaci techniky.
V roce 2003 Město Litovel vyhovělo žádosti sboru a zakoupilo od firmy PYRODON stroj
PPS 18.
Tím se zvýšily naše vyhlídky na lepší umístění i motivace celého družstva.
Od roku 2000 do současnosti se SDH Chořelice pravidelně účastní okrskových soutěží,
z nichž šestkrát postoupilo do okresního kola.
Nejvýraznějšího výsledku jsme dosáhli v roce 2006. Po úspěších na okrsku a okrese jsme
v krajské soutěži obsadili páté místo.
Kromě této soutěžní činnosti se družstvo našeho sboru pravidelně účastní soutěží místního
významu a námětových cvičení.
V roce 2007 se prvních soutěží zúčastnilo i družstvo žen, které se ale v součastné době
potýká s nedostatkem členek. 
Mimo soutěžní činnosti je SDH Chořelice iniciátorem i organizátorem již tří ročníků soutěže
„O pohár Starosty města Litovel“ a čtyř „Soutěží štafet“ na zahájení sezony s kulturním
programem a soutěžemi pro děti.

Ve spolupráci s Osadním výborem obce pořádáme a zajišťujeme pravidelné „Sousedské
posezení pod pergolou,“ které je na závěr sezony ukončeno „Svatováclavským lampiónovým průvodem“ obcí. Na závěr roku jsme uspořádali již druhů ročník „Chořelického koštu,“ kde se soutěžilo o nejlepší slivovici.
Respekt a uznání si členové našeho sboru získali při odklízení škod po ničivém tornádu, které
zasálo město Litovel a část obce Chořelice 9.6. 2004 a rovněž při povodni v roce 2008.

Finanční zázemí sboru bylo částečně zajištěno vedlejší činností členů sboru:

 - spolupráce s Český svazem chovatelů
 - spolupráce s Osadním výborem při zajišťováním údržby v obci
 - sběr železného šrotu
 - výpomoc při organizaci Supercrossů
 - rovněž výtěžky z kulturních akcí pořádané sborem
 
Děkujema za návštěvu našich stránek!