SDH Chořelice

Vítejte na našich stránkách.... Vítejte na našich stránkách.... Vítejte na našich stránkách....

Homepage

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CHOŘELICE

 

 

 

NOVINKY:

 


Hasičské desatero

  1. 1.Nehledej v dobrovolném sboru hasičském  zisku, ani slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

  2. 2.Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

  3. 3.Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně se nevydávej v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

  4. 4.Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

  5. 5.Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

  6. 6.Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

  7. 7.Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

  8. 8.Nevyvolávej ve spolku různých sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

  9. 9.Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.

  10. 10.Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

.

 

 

 
Děkujema za návštěvu našich stránek!