SDH Chořelice

Vítejte na našich stránkách.... Vítejte na našich stránkách.... Vítejte na našich stránkách....

Ostatní

Hasičské soutěže:

Hasičský sport - Požární útok

Startují sedmičlenná družstva, která mají za úkol co nejrychleji nastříkat vodu do terče na konci dráhy. Tato disciplína se nejvíce podobá úkonům při zásahu. Soutěží jak profesionální tak dobrovolní hasiči, ale i děti.l co nejrychleji nastříkat vodu do terče na konci dráhy. Tato disciplína se nejvíce podobá úkonům při zásahu. Soutěží jak profesionální tak dobrovolní hasiči, ale i děti.

Hasičský sport - Běh na 100 m s překážkami

Soutěžící na 100 metrů dlouhé trati musí po startu zdolat jednu překážku, po té uchopí hadice a rozvine je před, na, nebo za kladinou. Zdolá kladinu a spojí hadice, napojí je na rozdělovač a na konec připojí proudnici a proběhne cílem. Vítězí závodník s nejlepším časem.

Hasičský sport - Štafeta 4 x 100 m s překážkami

Startují čtyřčlenná družstva a každý závodník zdolává po předání štafetového kolíku svůj úsek. Na prvním úseku soutěžící musí zdolat domeček pomocí žebříku a předává štafetu dalšímu členu družstva, který zdolá překážku na druhém úseku a předává třetímu. Ten veme hadice a rozvine je před, na, nebo za kladinou, zdolá kladinu a spojí hadice a další náčiní. Po té předá soutěžícímu na čtvrtém úseku, který za pomocí hasícího přístroje uhasí hořící kapalinu, odloží jej a běží do cíle. Závodníci soutěž absolvují se všemi předepsanými ochrannými pomůckami a příslušným nářadím.

Hasičský sport - Výstup do 4. podlaží cvičné věže

Soutěžící musí s žebříkem doběhnout k cvičné věži (ve druhém, ve třetím a čtvrtém poschodí jsou okna) a zavěsit ho do okna druhého poschodí a vylést po něm, po té přesedne do okna a žebřík zavěsí do okna třetího poschodí a vyleze po něm. Stejným způsobem postupuje i do čtvrtého poschodí. Soutěž vyhrává závodník, který se v nejlepším čase dotkne podlahy ve čtvrtém poschodí.

Hasičské obleky-společenské,zásahové!

Pracovní stejnokroj PS2             Společenský stejnokroj

 

Zásahový oblek                  Zásahová přilba

       

 
Děkujema za návštěvu našich stránek!